Eğitim kategorisinde (74.2k puan) tarafından
18 ve 19. Yüzyıl Felsefesinin Genel Özellikleri Nelerdir?

2 Cevaplar

0 oy
(74.2k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

18. ve 19. yüzyıl felsefesi, modern felsefenin doğuşuna tanıklık ettiği ve birçok önemli felsefi akımın ortaya çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde, felsefe alanında birçok önemli düşünürün çalışmalarıyla birlikte, felsefi düşünceler ve metodolojiler önemli ölçüde değişmiştir. Bu döneme ait genel özellikler şöyle sıralanabilir:

  • Aydınlanma Dönemi: 18. yüzyılda başlayan Aydınlanma hareketi, insan aklının ve bilimin gücüne inanç ile karakterizedir. Aydınlanma filozofları, doğal hukuk, rasyonalizm, empirizm, toplum sözleşmesi gibi konulara odaklanarak, dini ve metafiziksel düşünceleri sorgulamışlardır.
  • İdealizm: 18. ve 19. yüzyıl felsefesinde, idealizm önemli bir yer tutmaktadır. Idealizm, dünyanın gerçek anlamının zihinde olduğunu savunan bir felsefi doktrindir. Bu dönemde, idealizmin farklı türleri ortaya çıkmıştır; Kant'ın eleştirici idealizmi, Fichte'nin öznel idealizmi ve Hegel'in tarihsel idealizmi bu türler arasında yer almaktadır.
  • Romantizm: 18. ve 19. yüzyılda, romantik hareket, felsefede de etkili olmuştur. Romantizm, doğayı, duyguları, hayal gücünü ve bireysel özgürlüğü ön plana çıkaran bir düşünce akımıdır. Bu dönemde, romantik felsefe, kişisel deneyim ve duyguların önemini vurgulamıştır.
  • Pozitivizm: 19. yüzyıl felsefesi, pozitivizmin yükselişi ile de karakterize edilir. Pozitivizm, yalnızca deneyim yoluyla elde edilebilen gerçeklerin geçerli olduğunu savunur. Bu dönemde, bilimsel yöntemlerin ve mantık prensiplerinin kullanımı önemli bir yer tutmuştur.
  • Sosyal ve Politik Düşünceler: 18. ve 19. yüzyıl felsefesi, sosyal ve politik düşüncelerin de geliştiği bir dönemdir. Bu dönemde, insan hakları, özgürlük, eşitlik ve demokrasi gibi kavramlar önemli hale gelmiştir. Rousseau, Kant ve Hegel gibi filozoflar, toplumsal ve siyasal düzenin sorgulanmasına öncülük etmişlerdir.
  • Eleştirel Düşünce: 18. ve 19. yüzyıl felsefesi, eleştirel düşüncenin önemli bir yer tuttuğu bir dönemdir. Filozoflar, önceden kabul edilmiş fikirleri ve inançları eleştirel bir şekilde sorgulamışlar ve yeni fikirlerin geliştirilmesine yardımcı olmuşlardır. Özellikle Kant, eleştirel felsefesi ile felsefi düşüncenin metodolojisini değiştirmiş ve felsefenin sınırlarını tartışmaya açmıştır.
  • Bilim ve Teknolojinin Gelişimi: 18. ve 19. yüzyıl felsefesi, bilim ve teknolojinin hızlı gelişimine tanıklık ettiği bir dönemdir. Bilim ve teknolojinin gelişimi, filozofların felsefi düşüncelerini de etkilemiştir. Bu dönemde, bilimin ve teknolojinin gücüne ve etkisine dair tartışmalar yaşanmıştır.
  • Estetik ve Sanat: 18. ve 19. yüzyıl felsefesi, estetik ve sanatın önemini vurgulayan bir dönemdir. Bu dönemde, sanatın toplumsal ve bireysel hayatta oynadığı rol tartışılmıştır. Özellikle romantik felsefe, sanatın insan hayatındaki önemini vurgulamış ve estetik değerin insan yaşamında yerinin olduğunu savunmuştur.

Genel olarak, 18. ve 19. yüzyıl felsefesi, felsefi düşüncelerin ve metodolojilerin önemli ölçüde değiştiği bir dönemdir. Aydınlanma, idealizm, romantizm, pozitivizm gibi felsefi akımların yanı sıra, sosyal ve politik düşünceler, eleştirel düşünce, bilim ve teknolojinin gelişimi, estetik ve sanat gibi konular da bu dönemde önem kazanmıştır.

0 oy
(74.2k puan) tarafından
18 ve 19. Yüzyılda felsefenin genel özellikleri, modern felsefenin temel öğelerini oluşturmaktadır. Bu dönemlerin felsefesi, özellikle 18. yüzyılda insanlığın bilimsel ve tarihsel gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu makale, 18 ve 19. yüzyılda felsefenin genel özelliklerini incelemektedir.

18. yüzyılda felsefenin temel özellikleri, bilimsel düşüncenin önemini vurgulamaktadır. Bu dönemde, felsefe çoğunlukla bilimsel yaklaşımlar aracılığıyla incelenmiştir. Örneğin, René Descartes'in, gerçeği ve nedenselliği araştırmak için kullandığı metodoloji, 18. yüzyıl felsefesinin en önemli öğelerinden biridir. Descartes'in kullandığı metodoloji, düşünceleri ve konuları soruşturmak için kullanılan analitik düşünceyi geliştirmiştir. Bu yolla, Descartes'in mantık ve nedenselliği kullanarak geliştirdiği konular, 18. yüzyılda felsefenin en önemli öğeleri arasında yer almıştır.

19. yüzyılda felsefe, modern felsefenin temel öğelerini oluşturmuştur. 19. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri arasında, insanın kendisini ve toplumu anlamasına olan önem vardır. Örneğin, G.W.F. Hegel'in çalışmaları, insanın çevresindeki koşullarının, onun kişiliğini oluşturmasına olan etkisini vurgulamıştır. 19. yüzyılda felsefe, ayrıca, insanın kendi düşüncesini ve davranışlarını sorgulamasına da önem vermiştir. Örneğin, Søren Kierkegaard'ın çalışmaları, insanın kendi düşüncelerini sorgulaması ve değerlerini kendisi belirlemesi hakkındaki önemi vurgulamıştır.

18 ve 19. yüzyılda felsefenin genel özellikleri, çoğunlukla modern felsefenin temel öğelerini oluşturmaktadır. 18. yüzyılda, felsefe özellikle bilimsel yaklaşımlar aracılığıyla incelenmiştir. 19. yüzyılda ise, felsefe insanın kendisini ve toplumu anlamasına olan önemi vurgulamıştır. Ayrıca, insanın kendi düşüncesini ve değerlerini sorgulamasına da önem verilmiştir.

İlgili sorular

2 cevap
2 cevap
22, Mart, 22 Eğitim kategorisinde Admin (74.2k puan) tarafından soruldu
2 cevap
22, Mart, 22 Eğitim kategorisinde Admin (74.2k puan) tarafından soruldu
2 cevap
22, Mart, 22 Eğitim kategorisinde Admin (74.2k puan) tarafından soruldu
2 cevap
22, Mart, 22 Eğitim kategorisinde Admin (74.2k puan) tarafından soruldu
...